❗️Liepos 15-21d. vyksta sandėlio inventorizacija. Siuntos jus pasieks nuo liepos 22 dienos❗️

Grąžinimas

  1. Atsiskaitymas nuo sutarties, prekių keitimas ir grąžinimas

6.1 Pirkėjas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta CK 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties, išskyrus CK 6.22810 straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis.

6.2. Prekės yra laikomos nekokybiškomis, jeigu pasibaigęs prekių galiojimo terminas, prekių sudėtyje yra teisės aktais draudžiamų sudedamųjų medžiagų, dėl netinkamų laikymo sąlygų iki prekių perdavimo Pirkėjui yra pakitusi prekių konsistencija ar kitos esminės ypatybės, prekės yra pažeistos mechaniškai, pažeistos jų pakuotės ar yra kitų prekių kokybės trūkumų.

6.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui e-parduotuvėje užsakytas arba nusipirktas prekes, išskyrus Taisyklių 6.1. punkte nurodytas išimtis, atsisakydamas sudarytos prekių pirkimo-pardavimo sutarties visų arba dalies užsakyme esančių prekių atžvilgiu. Norėdamas pasinaudoti šia teise, Pirkėjas apie prekių pirkimo ir pardavimo sutarties atsisakymą turi:

6.3.1. ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos informuoti Pardavėją apie sutarties atsisakymą elektroninio pašto adresu [email protected] pateikdamas užpildytą Pavyzdinę nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formą; ir

6.3.2 ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo Pardavėjo informavimo apie sutarties atsisakymą dienos, perduoti Pardavėjui prekes, kaip tai numatyta Taisyklių 6.8. punkte, kartu su prekių pirkimo dokumentu (mokėjimo pavedimo kopija ir (arba) sąskaita faktūra).

6.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokia buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra visos komplektacijos, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

6.5. Pirkėjas reikalavimus dėl prekės trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės perdavimo dienos. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas, pagal CK 6.3641 straipsnyje nustatytas sąlygas, turi teisę reikalauti, kad būtų užtikrinta tinkama prekės kokybė, proporcingai sumažinta prekės kaina, arba vienašališkai nutraukti pirkimo–pardavimo sutartį. Pirkėjui nutraukus pirkimo–pardavimo sutartį (dėl netinkamos prekės kokybės) Pirkėjas turi grąžinti Pardavėjui prekę Pardavėjo sąskaita, o Pardavėjas, gavęs sugrąžintą prekę arba Pirkėjo pateiktus įrodymus, kad prekė buvo išsiųsta, turi ne vėliau kaip per keturiolika dienų grąžinti Pirkėjui už prekę sumokėtą kainą.

6.6. Šių Taisyklių 6.3. punkte numatyta teise gali pasinaudoti tik tas Pirkėjas, kuris pagal teisės aktus yra laikomas vartotoju, t. y. fizinis asmuo, kuris pareiškia savo valią pirkti, perka ir naudoja prekę asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti.

6.7.Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis ir prekių įsigijimo metu galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

6.8. Prekės Pardavėjui gali būti perduodamos (grąžinamos):

6.8.1.jeigu prekes Pirkėjui pristatė kurjerių tarnyba, prekių grąžinimo sąlygos derinamos individualiai, Pirkėjui kreipiantis į Pardavėją elektroninio pašto adresu [email protected]

6.9. Taisyklėse nustatytais prekių grąžinimo atvejais už prekes sumokėtus pinigus (įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas) Pardavėjas grąžina Pirkėjui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, pervesdamas pinigus į mokėtojo už prekes banko sąskaitą. Pirkėjas turi padengti tiesiogines prekių grąžinimo išlaidas.

 

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės ar paslaugos galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. [email protected], tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje ec.europa.eu/odr/ ar Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS).